Ομορφη Μάνη Ομορφη Μάνη Author
Title: 3 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στο Δ. Ανατολικής Μάνης
Author: Ομορφη Μάνη
Rating 5 of 5 Des:
Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σ...

Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης», που εδρεύει στο Γύθειο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης»
Έδρα υπηρεσίας Γύθειο
Ειδικότητα ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Διάρκεια σύμβασης Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.7.2016
Αριθμός ατόμων 1
Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης»
Έδρα υπηρεσίας Γύθειο
Ειδικότητα ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διάρκεια σύμβασης Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.7.2016
Αριθμός ατόμων 1
Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης»
Έδρα υπηρεσίας Γύθειο
Ειδικότητα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Διάρκεια σύμβασης Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.7.2016
Αριθμός ατόμων 1

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Advertisement

εργαλεια εργαλειο ηλεκτρικα

Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top